Kunst og landskap

Helen Eriksen

Helen Eriksen is a visual artist working in public space.

 

Her works are focused on how users of public spaces and insititutions are integral in the understanding of public space as a dyanamic social platform.

 

She often collaborates with other artists and user groups when designing public works of art.

 

Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder initiateded Tenthaus Oslo project space in 2011 which aims to draw attention to issues of art education and the changing role of the artist role in contemporary society.

 

Nedlast CV

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Horgen

foto by Kevan (cc)

Ann-Charlotte Horgen er landskapsarkitekt ansatt hos Rambøll.

Hun er opptatt av å skape gode steder for mennesker. Steder som er forankret i stedet, og med tydelig arkitektoniske grep.

Hun arbeider med prosjektering av uterom for mennesker i alle livets faser.

Hun har bred erfaring fra brukermedvirkningsprosesser og samarbeid med andre fagdisipliner, hvor kunstner Helen Eriksen er en samarbeidspartner.

 

 

 

 

 

 

UTVLAGTE PROSJEKTER

Helen Eriksen

Transit

2014

 

med Germain Ngoma

 

Documentation

ByPass

2009

Ammerud Oslo

 

Oppdragsgiver: Oslo Kommune

 

Documentation

I want to tell you of great things

2012

 

med Ebba Moi og Stefan Schröder

 

Documentation

 

Wannabe

2010

 

Hersleb skole

 

Documentation

 

 

 

 

PUBLIC ART PROJECT